2018-08-29T14:43:27+02:00

Project Description

Produkty

TopBraid

TopBraid Enterprise Vocabluary Net (EVN)

Rozwiązanie wspierające wyszukiwanie danych, porządkujące terminologię oraz ponowne wykorzystanie informacji. Systemy organizacji wiedzy tj. słowniki, taksonomie, tezaurusy, ontologie tworzone i zarządzane przy pomocy TopBraid EVN, mogą być wykorzystane jako integralna część ekosystemu systemów informacyjnych przedsiębiorstwa. TopBraid EVN nie tylko pozwala na wyrafinowane zarządzanie taksonomiami i tezaurusami przez wielu użytkowników równocześnie, ale również na budowanie powiązań pomiędzy rozłącznymi zasobami informacyjnymi. Tym samym pozwala znaleźć balans pomiędzy budową scentralizowanych, instytucjonalnych słowników pojęć, a rozproszonymi słownikami kontekstualnymi (tj. właściwymi dla danego działu przedsiębiorstwa, branży, czy kraju).

TopBraid Enterprise Vocabluary Net (EVN)

Rozwiązanie wspierające wyszukiwanie danych, porządkujące terminologię oraz ponowne wykorzystanie informacji. Systemy organizacji wiedzy tj. słowniki, taksonomie, tezaurusy, ontologie tworzone i zarządzane przy pomocy TopBraid EVN, mogą być wykorzystane jako integralna część ekosystemu systemów informacyjnych przedsiębiorstwa. TopBraid EVN nie tylko pozwala na wyrafinowane zarządzanie taksonomiami i tezaurusami przez wielu użytkowników równocześnie, ale również na budowanie powiązań pomiędzy rozłącznymi zasobami informacyjnymi. Tym samym pozwala znaleźć balans pomiędzy budową scentralizowanych, instytucjonalnych słowników pojęć, a rozproszonymi słownikami kontekstualnymi (tj. właściwymi dla danego działu przedsiębiorstwa, branży, czy kraju).

Kluczowe cechy:

 • Możliwość tworzenia i zarządzania słownikami równolegle przez wielu użytkowników (dostęp do wszechstronnych narzędzi do pracy zespołowej)
 • Intuicyjny interfejs użytkownika,
 • Elastyczny model danych,
 • Możliwość tworzenia i zarządzania kopiami roboczymi,
 • Kontrola dostępu do funkcji i danych,
 • Budowa reguł poprawności danych,
 • Import/Export (RDBMS, XML, RDF, OWL, itp.),
 • Automatyczne adnotowanie dokumentów (?tagowanie?) ? za pomocą EVN Tagger
 • Integracja z zewnętrznymi źródłami Linked Data,
 • Zgodność ze standardami W3C (SKOS, SPARQL, OWL, etc.),
 • Narzędzia do walidacji tworzonych słowników, ontologii itd.,
 • Wysoka skalowalność.

TopBraid Enterprise Data Governance? (EDG)

Kompleksowe i całościowe rozwiązanie pozwalające na zarządzanie i integrację systemów organizacji wiedzy tj. ontologie, modele danych, taksonomie, słowniki itd. Oparty na standardach, rozszerzalny i modułowy produkt, zapewnia organizacjom utrzymanie wysokiej jakości danych oraz zwiększa ich wiarygodność i użyteczność. TopBraid EDG pozwala na automatyzację procesu tworzenia danych i metadanych, dostarczając tym samym elastycznych możliwości dla użytkownika w zakresie dostępu, przeglądania i łączenia wielu zasobów.

 • Kluczowe cechy:
 • Intuicyjny interfejs użytkownika,
 • Elastyczny model przechowywania danych,
 • Zarządzanie strukturami hierarchicznymi ? wsparcie dla danych na jedynym lub wielu poziomach organizacji,
 • Możliwość tworzenia i zarządzania kopiami roboczymi,
 • Dostęp do narzędzi pracy zespołowej,
 • Możliwość integracji różnorodnych zbiorów danych referencyjnych,
 • Wbudowane reguły poprawności danych,
 • Możliwość integracji z innymi systemami oraz danymi Linked Data poprzez usługi sieciowe i API,
 • Możliwość personalizacji i dostosowania produktu w zakresie interfejsu użytkownika, metamodeli, importu, eksportu, usług sieciowych i innych elementów,
 • Zgodność ze standardami W3C (SKOS, SPARQL, OWL, etc.),
 • Możliwość przechowywania i współdzielenia znaczenia (semantyki) przechowywanych informacji,
 • Monitorowanie aktywności użytkowników,
 • Dostępne jako rozwiązanie Enterprise umożliwiające integrację z innymi systemami przy pomocy technologii LDAP i JMS

TopBraid Reference Data Manager? (RDM)

Rozwiązanie komplementarne do TopBraid EDG dedykowane w szczególności dla potrzeb zarządzania i obsługi zbiorów danych mających charakter referencyjny, tj. klasyfikacje, słowniki, listy kodowe itd. Dostarcza użytkownikowi bogatych możliwości w zakresie tworzenia, aktualizacji i zarządzania danymi referencyjnymi. Dzięki narzędziom walidacji i kontroli TopBraid RDM pozwala na zwiększenie jakości przechowywanych danych, co przekłada się na trafniejsze decyzje w organizacji.

Kluczowe cechy:

 • Intuicyjny interfejs użytkownika,
 • Elastyczny model przechowywania danych,
 • Zarządzanie strukturami hierarchicznymi ? wsparcie dla danych na jedynym lub wielu poziomach organizacji,
 • Możliwość tworzenia i zarządzania kopiami roboczymi,
 • Dostęp do narzędzi pracy zespołowej,
 • Możliwość integracji różnorodnych zbiorów danych referencyjnych,
 • Wbudowane reguły poprawności danych,
 • Możliwość integracji z innymi systemami oraz danymi Linked Data poprzez usługi sieciowe i API
 • Możliwość personalizacji i dostosowania produktu w zakresie interfejsu użytkownika, metamodeli, importu, eksportu, usług sieciowych i innych elementów
 • Monitorowanie aktywności użytkowników

TopBraid Live? (TBL)

TopBraid Live? (TBL) to inteligentny serwer aplikacji bazujący na technologiach semantycznych. Pozwala na integrację rozproszonych silosów danych i systemów, pozwalając tym samym na tworzenie inteligentnych aplikacji i usług. Oparty jest na architekturze SOA (ang. Service Oriented Architecture). Stanowi unikalną platformę do tworzenia aplikacji opartych na Linked Data i Semantic Web, wspierającą w pełni standardy W3C tj. RDF, RDFS, OWL i SPARQL.

Kluczowe cechy:

 • Możliwość zapytań w języku SPARQL, w tym do punktów dostępu SPARQL
 • Definiowanie i wywoływanie reguł i ograniczeń dla danych i informacji
 • Możliwość obsługi zapytań rozproszonych do różnych baz danych
 • Dostęp do danych ?na żądanie?
 • Integracja z aplikacjami biznesowymi tj. silniki wyszukiwania,
 • Zarządzanie wieloma modelami, tworzenie reguł mapowania pomiędzy modelami
 • Dostęp do danych za pomocą konektorów RDFa, RSS/Atom, Email, RDBMS, CMS, Excel, text, CSV, UML, XML

TopBraid Composer? Standard Edition (TBC-SE)

Wszechstronne narzędzie posiadające bogate możliwości w zakresie tworzenia i zarządzania ontologiami i innymi systemami organizacji wiedzy tj. taksonomie, słowniki itd. W pełni zgodny ze standardami W3C w zakresie Semantic Web, zaimplementowany jako plugin do Eclipse.

Kluczowe cechy:

 • Automatyczna konwersja do formatu RDF arkuszy kalkulacyjnych, diagramów UML i innych źródeł danych,
 • SPINMap ? bazujące na języku SPARQL narzędzie do mapowania ontologii,
 • Możliwość połączenia z relacyjną bazą danych,
 • Możliwość połączenia z zewnętrznymi repozytoriami trójek poprzez punkt dostępu SPARQL,
 • Edytor graficzny dla grafów RDF,
 • Narzędzia do walidacji danych.

TopBraid Composer Maestro Edition? (TBC-ME)

TBC-ME łączy w sobie szerokie możliwości w zakresie modelowania ontologii z wszelkimi zaletami środowiska IDE (Integrated Development Environment, IDE) do tworzenia aplikacji Semantic Web.

TBC-ME zawiera wszystkie funkcjonalności TBC-SE oraz dodatkowo:

 • Możliwość importu i konwersji do RDF plików XML i XML Schema, e-mail, rozszerzone możliwości pracy ze standardami Microdata i RDFa
 • IDE dla wszystkich narzędzi programistycznych TopBraid tj.
 • SPIN ? reguły SPARQL, szablony, kontrola jakości danych
 • SPARQLMotion ? zawiera ponad 100 wbudowanych modułów przetwarzania danych
 • SPARQL Web Pages i Application Components
 • Możliwość administrowania i personalizacji wszystkimi produktami TopBraid tj. TopBraid EVN, RDM itd.
 • Lokalny serwer WWW Jetty dla potrzeb testowania usług sieciowych i aplikacji
 • Punkt dostępu SPARQL działający na serwerze lokalnym
 • Przykładowe wbudowane usługi sieciowe tj. search (wyszukaj instancje danej klasy, które spełniają określone warunki), getResource, putResource