2018-12-21T13:44:09+01:00

Project Description

Produkty

SentinelHub

Konstelacja satelitów misji Sentinel w nieprzerwany sposób dostarcza terabajtów danych. Ich aktualność, różnorodność i krótki czas rewizyty pozwala wykonywać niedostępne dotąd analizy. Niestety rozmiar (jedna scena zobrazowań Sentinel-2 to ponad 6GB) i złożoność danych (jedna scena to kilkaset plików) ograniczają dostęp do nich dla użytkowników systemów GIS nie posiadających wiedzy z zakresu danych satelitarnych.

Usługa SENTINEL Hub upraszcza dostęp do danych Sentinel-2 do jednej czynności ? podłączenia usługi WMS do wykorzystywanej platformy GIS (np. QGIS, GeoMedia, ArcGIS) lub portalu mapowego. Działanie usługi można sprawdzić na publicznym portalu SENTINEL Playground.

Kluczowe cechy:

 • Dostęp do przeglądania danych za pomocą usługi WMS
 • Dostęp do pobierania zasięgów scen za pomocą usługi WFS
 • Dostęp do pobierania danych źródłowych za pomocą usługi WCS
 • Zobrazowania całego globu wykonywane z częstotliwością max. 12 dni (wkrótce max. 5 dni)
 • Możliwość przeglądania najaktualniejszych oraz archiwalnych zdjęć
 • Gotowe kompozycje w barwach naturalnych (RGB) oraz podczerwieni (CIR)
 • Dodatkowe analizy wegetacji (NDVI) oraz wilgotności (NDWI)
 • Dostęp do 13 kanałów spektralnych
 • Obsługa wielu układów współrzędnych, w tym PUWG 1992
 • Możliwość tworzenia własnych kompozycji
 • Dostęp do usługi na zasadzie miesięcznego lub rocznego abonamentu

Typowe zastosowania:

 • Monitorowanie klęsk żywiołowych (pożary lasów, powodzie itp.)
 • Monitorowanie upraw rolnych
 • Monitorowanie lasów
 • Monitorowanie granic państwa

Cennik:

 • Do zastosowań naukowo-edukacyjnych: 20 Euro (użytkownik na miesiąc) / 199 Euro (użytkownik na rok)
 • Do zastosowań komercyjnych: 99 Euro (użytkownik na miesiąc) / 999 Euro (użytkownik na rok)

W przypadku pytań lub zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z biuro@wizipisi.pl.