2021-09-30T15:34:40+02:00

Project Description

Produkty

Portal BWN

Portal Bazy Wiedzy o Nieruchomościach to geoportal nowej generacji, dostarczający usługi oparte o algorytmy sztucznej inteligencji.

Prócz standardowych warstw mapowych takich jak działki, budynki, ortofotmapa, mpzp i.in., portal posiada referencyjne opracowania analityczne, wspomagające zadania określania faktycznej wartości nieruchomości, m.in. dostępność komunikacji miejskiej, gęstość zaludnienia, średnia wysokość budynków, obszary biologicznie czynne czy strefy atrakcyjności.

Portal posiada narzędzia do wyceny nieruchomości bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji (wycena pojedyncza i masowa) oraz narzędzia wyceny metodą porównawczą łącznie z doborem transakcji podobnych.  Wycenie towarzyszy pełna informacja nt. nieruchomości w tym informacje z aktów notarialnych, ksiąg wieczystych, pozwoleń na budowę, mpzp.

Portal posiada również wygodny interfejs do korzystania z naszych narzędzi eXtracToolbox służących do automatycznego odczytu informacji z zeskanowanych dokumentów analogowych i innych oraz aplikację kliencką grafowej bazy wiedzy, do której można zadawać złożone zapytania, również w języku naturalnym.

Kluczowe funkcjonalności Portalu Bazy Wiedzy o Nieruchomościach:

 • mapy tematyczne dla miasta (dostępność komunikacji miejskiej, obiekty POI, gęstość zaludnienia, strefy atrakcyjności,
  średni rok budowy budynków, obszary biologicznie czynne),
 • ekstrakcja informacji z dokumentów w kilkadziesiąt sekund,
 • przeglądanie, wyszukiwanie, edycja, analizy i pobieranie danych,
 • powiązania z nieruchomościami (budynkami, działkami, lokalami) i transakcjami,
 • dodatkowe informacje nt. nieruchomości (MPZP (treść + grafi ka), KW, pozwolenia na budowę i.in.),
 • odpowiedzi na pytania typu „znajdź budynki z lokalami w cenie 5-7tys. zł/m2, gdzie okolica jest cicha, zielona, z placami
  zabaw i ma dobre połączenie komunikacją miejską”,
 • wybór transakcji podobnych,
 • wycena nieruchomości (pojedyncza i masowa dla określonego obszaru).

Oprogramowanie zostało opracowane w ramach projektu “Budowa Bazy Wiedzy o Nieruchomościach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.