Partnerzy 2018-11-16T18:25:13+00:00
Partnerzy

Lista partnerów

Hexagon Geospatial to jeden z liderów w produkcji oprogramowania geoprzestrzennego skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Głównym produktem firmy jest program GeoMedia. Umowa partnerska umożliwia sprzedaż platformy GeoMedia na całym świecie wraz z flagowym produktem WIZIPISI – Semantic Components.

Franz Inc. jest firmą technologiczną posiadającą ekspercką wiedzę oraz produkty z zakresu Semantic Web i baz wiedzy. Od 2016 roku WIZIPISI jest dystrybutorem flagowego produktu firmy Franz Inc. – AllegroGraph.

Planetek Italia jest założonym w 1994 r. przedsiębiorstwem świadczącym szeroki wachlarz usług z zakresu geoinformacji, w tym w szczególności związanych z dostarczaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych. Planetek jest twórcą i operatorem platformy Rheticus służącej do udostępniania zaawansowanych usług opartych o dane satelitarne.

TopQuadrant to lider rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą instytucjonalną (Enterprise Information Management). Flagowym produktem firmy jest rodzina oprogramiwania TopBraid. Rozwiązania TopQuadrant wykorzystywane są głównie przez sektor finansowy, farmaceutyczny, energetyczny oraz cyfrowe media.

Sinergise to międzynarodowa firma z główną siedzibą w Lublanie. Działa w obszarze informacji przestrzennej zwłaszcza dla sektora rolniczego, nieruchomości oraz specjalizowanych narzędzi geoinformatycznych. Sinergise jest twórcą i operatorem usługi Sentinel Hub.

Beijing Space View Technology jest dostawcą danych satelitarnych i informacji geoprzestrzennych. Głównym przedmiotem działalności firmy są zdjęcia satelitarne i obrazy SAR, a także przetwarzanie danych, tworzenie produktów i oprogramowania. Umowa partnerska umożliwia WIZPISI sprzedaż w Polsce zobrazowań satelitarnych, pochodzącymi między innymi z konstelacji satelitów SuperView.

W styczniu 2016 Instytut został przyjęty w poczet partnerów klastra „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji”. IATI został stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI działa w formule konsorcjum, którego liderami są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska.