Partnerzy 2020-01-22T14:29:05+01:00
Partnerzy

Lista partnerów

Hitachi Vantara jest firmą technologiczną wspierającą przedsiębiorstwa w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT w zakresie infrastruktury i efektywnego zarządzania danymi.  Od 2020 WIZIPISI jest parterem Hitachi Vantara w rozwoju rozwiązań bazujących na flagowych produktach firmy – Pentaho, Hitachi Content Platform (HCP), Hitachi Content Intelligence (HCI).

Franz Inc. jest firmą technologiczną posiadającą ekspercką wiedzę oraz produkty z zakresu Semantic Web i baz wiedzy. Od 2016 roku WIZIPISI jest dystrybutorem flagowego produktu firmy Franz Inc. ? AllegroGraph.

Planetek Italia jest założonym w 1994 r. przedsiębiorstwem świadczącym szeroki wachlarz usług z zakresu geoinformacji, w tym w szczególności związanych z dostarczaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych. Planetek jest twórcą i operatorem platformy Rheticus służącej do udostępniania zaawansowanych usług opartych o dane satelitarne.

TopQuadrant to lider rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą instytucjonalną (Enterprise Information Management). Flagowym produktem firmy jest rodzina oprogramiwania TopBraid. Rozwiązania TopQuadrant wykorzystywane są głównie przez sektor finansowy, farmaceutyczny, energetyczny oraz cyfrowe media.

Sinergise to międzynarodowa firma z główną siedzibą w Lublanie. Działa w obszarze informacji przestrzennej zwłaszcza dla sektora rolniczego, nieruchomości oraz specjalizowanych narzędzi geoinformatycznych. Sinergise jest twórcą i operatorem usługi Sentinel Hub.

SpaceWill jest dostawcą danych satelitarnych i informacji geoprzestrzennych. Głównym przedmiotem działalności firmy są zdjęcia satelitarne i obrazy SAR, a także przetwarzanie danych, tworzenie produktów i oprogramowania. Umowa partnerska umożliwia WIZIPISI sprzedaż w Polsce zobrazowań satelitarnych, pochodzącymi między innymi z konstelacji satelitów SuperView.

W styczniu 2016 Instytut został przyjęty w poczet partnerów klastra ?Instytut Autostrada Technologii i Innowacji?. IATI został stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI działa w formule konsorcjum, którego liderami są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska.