Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji został ufundowany i jest prowadzony przez grupę naukowców i pasjonatów systemów informacji przestrzennej i zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, których ambicją jest przeniesienie osiągnięć naukowych w tych dziedzinach na grunt codziennych zastosowań. WIZIPISI chce świadczyć usługi na rynku GIS i pokrewnych stosując bardziej wyszukane i nowoczesne metody niż konkurenci. Naszym celem jest prowadzenie i komercjalizacja innowacyjnych badań w obszarze systemów informacji geograficznej i sztucznej inteligencji. Posiadane kompetencje oraz wsparcie wybitnych autorytetów w zakresie GIS i IT w Polsce, Europie i na świecie pozwalają nam na uzyskiwanie rezultatów badawczych i wdrożeniowych na najwyższym poziomie.

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. Piotr Jankowski, Chair Co-Director, Center for Earth Systems Analysis & Research Department of Geography, San Diego State University
Sekretarz Rady Naukowej:
dr inż. Iwona Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Członkowie Rady Naukowej:
prof. Francis Harvey, Department of Geography, University of Minnesota
prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
prof. Maciej Szostak
dr inż. Tomasz Nałęcz, Państwowy Instytut Geologiczny
dr inż. Adam Iwaniak, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Prezes

Adam Iwaniak
adam.iwaniak@wizipisi.pl

Wiceprezes

Jacek Zoń
jacek.zon@wizipisi.pl

Wiceprezes

Tomasz Berezowski
tomasz.berezowski@wizipisi.pl

Dział Szkoleń

Sławomir Bury
slawomir.bury@wizipisi.pl

WIZIPISI jest globalnym partnerem Hexagon Geospatial – światowego lidera oprogramowania geoprzestrzennego oraz producenta programu GeoMedia – wiodącej platformy GIS. Umowa partnerska umożliwia WIZPISI sprzedaż swojego flagowego produktu – Semantic Components wraz z platformą GeoMedia na całym świecie

Z przyjemnością informujemy, że Instytut nawiązał współpracę z firmą Franz Inc.. Franz Inc. jest innowacyjną firmą technologiczną posiadającą ekspercką wiedzę oraz produkty z zakresu rozwoju i implementacji Semantic-Web i baz wiedzy. Od 2016 roku Instytut jest wyłącznym dystrybutorem flagowego produktu firmy Frazn Inc. – AllegroGraph.

Planetek Italia s.r.l. jest założonym w 1994 r. przedsiębiorstwem świadczącym szeroki wachlarz usług z zakresu geoinformacji, a w tym w szczególności związanych z dostarczaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych. Planetek jest twórcą i operatorem platformy Rheticus® służącej do udostępniania zaawansowanych usług opartych o dane satelitarne.

TopQuadrant to lider rozwiązań zakresu zarządzania wiedzą instytucjonalną (Enterprise Information Management). Flagowym produktem firmy jest rodzina oprogramiwania TopBraid. Rozwiązania TopQuadrant wykorzystywane są przez sektor finansowy, farmaceutyczny, energetyczny, cyfrowe media i wiele innych.

Sinergise to międzynarodowa firma z główną siedzibą w Lublianie. Działa w obszarze informacji przestrzennej zwłaszcza dla sektora rolniczego, nieruchomości oraz specjalizowanych narzędzi geoinformatycznych. Sinergise jest twórcą i operatorem usługi SENTINEL Hub.

W styczniu 2016 Instytut został przyjęty w poczet partnerów klastra „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji”. IATI został stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI działa w formule konsorcjum, którego liderami są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska.

Praktykant geoinformatyk (Wrocław)

Jeśli jesteś na V roku studiów o kierunku związanym z informacją przestrzenną i chcesz poświęcić wakacje na doskonalenie zawodowe, zapraszamy Cię na płatne praktyki w naszym biurze we Wrocławiu. Jeśli się sprawdzisz zatrudnimy Cię w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zainteresowanych prosimy o nie przysyłanie CV, napisz do nas maila kim jesteś, co zamierzasz osiągnąć w życiu i wyjaśnij dlaczego właśnie Ciebie mamy zatrudnić (przynajmniej 2000 znaków, jacek.zon@wizipisi.pl)?

Mile widziane:

    • szczególna pasja dla jakiegoś obszaru Twoich studiów,
    • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem geoinformatycznym (np. znajomość Pythona),
    • zaangażowanie,
    • łatwość komunikacji,
    • prawo jazdy.
Usługa zapewnienia platformy udostępniającej serwery w chmurze obliczeniowej.

Zamawiający: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o.

ul. C.K. Norwida 9/2, 50-374 Wrocław
Realizacja projektu
w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Działanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Rodzaj zamówienia: Usługi
Nazwa zamówienia: Usługa zapewnienia platformy udostępniającej serwery w chmurze obliczeniowej oraz zasobów danych satelitarnych
Kod CPV: 72317000-0 – Usługi przechowywania danych

72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

30211300-4 – Platformy komputerowe

72400000-4 – Usługi internetowe

Opis zamówienia

Rozstrzygnięcie

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji informuje, że na Zapytanie ofertowe pn.: „Usługa zapewnienia platformy udostępniającej serwery w chmurze obliczeniowej oraz zasobów danych satelitarnych” wpłynęła jedna ważna oferta. Oferta wpłynęła w terminie oraz spełnia wymagania postawione w zapytaniu ofertowym.

Wybrany w wyniku zapytania ofertowego Wykonawca, to:
CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno