Instytut wyłącznym dystrybutorem Sinergise

Sinergise powierzył Instytutowi rolę wyłącznego dystrybutora usługi SENTINEL Hub na terytorium Polski. SENTINEL Hub pozwala na korzystanie z nieodpłatnych zdjęć satelitarnych w dowolnym oprogramowaniu GIS przy pomocy standardowego interfejsu WMS.

Mind M.App - premiera aplikacji

Zapraszamy na profil naszej pierwszej aplikacji na platformie Smart M.App. Wersje komercyjna i testowa są już dostępne w sklepie Hexagon Geospatial. Nasza nowa aplikacja - Mind M.App to pierwsza aplikacja łącząca grafowy model danych z profesjonalną platformą GIS. Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego i testów aplikacji...

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

Firma TopQuadrant z Raleigh w Północnej Karolinie powierzyła Instytutowi rolę dystrybutora rodziny oprogramowania TopBraid wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Dowiedz się więcej

Satelitarne monitorowanie deformacji terenu

Firma Planetek Italia powierzyła Instytutowi rolę wyłącznego dystrybutora usług na platformie Rheticus® na terytorium Polski. Pierwszą usługą, którą możemy Państwu zaoferować jest monitoring deformacji powierzchni Ziemi na podstawie zobrazowań radarowych.

Instytut globalnym partnerem Hexagon Geospatial

Hexagon Geospatial - światowy lider oprogramowania geoprzestrzennego oraz Instytut podpisali umowę partnerską dotyczącą rozwiązań z zakresu Linked Data i grafowych baz danych. Umowa umożliwia Instytutowi sprzedaż swojego flagowego produktu – Semantic Components wraz z platformą GeoMedia na całym świecie.

Instytut Wyłącznym Dystrybutorem AllegroGraph

W wyniku rozszerzenia współpracy z kalifornijską firmą Franz Inc. Instytut został wyłącznym dystrybutorem rodziny oprogramowania AllegroGraph na terenie Polski. AllegroGraph jest grafową bazą danych i jest jednym z wiodących rozwiązań na rynku baz nierelacyjnych. Czytaj więcej...

Autostrada Technologii i Innowacji

W styczniu 2016 Instytut dołączył do klastra innowacyjnego - IATI integrującego uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa pod patronatem Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica oraz Politechniki Wrocławskiej. Więcej o IATI…

Współpraca z uczelniami

Informujemy, że w ostatnich miesiącach Instytut formalnie nawiązał współpracę naukową z dwoma wiodącymi krajowymi ośrodkami akademickimi: Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską. Więcej o współpracy…

Prace Instytutu zauważone przez W3C

W3C to organizacja standaryzująca sieć Internet, zarządzana przez wynalazcę WWW Tima Berners-Lee. W zeszłym miesiącu W3C dostrzegając innowacyjność badań pracowników Instytutu włączyła do swojej bazy przypadków użycia „Internetu Przyszłości” opracowanie pod kierownictwem dr Adama Iwaniaka pt. „Improving discovery of spatial data on the Web”.

Instytut wykonuje ekspertyzy dla GUGiK i m. st. Warszawa

Instytut realizuje dwa zamówienia na usługi eksperckie. Wraz z firmą konsultingową KON-DOR wykona na zamówienie GUGiK ekspertyzę dotyczącą nowych kierunków implementacji dyrektywy INSPIRE, a z firmą 300 D&C usługę doradczą dla m. st. Warszawy dotyczącą przyszłości wdrażania IIP.

DOTACJE NA INNOWACJE

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Więcej...

HARMONIZACJA DANYCH DLA GUGIK

Instytut zakończył z sukcesem projekt realizowany dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zamówienie pn. „Rozwój metadanych oraz harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematów ujętych w 2 i 3 grupie tematycznej ustawy o IIP w projekcie Geoportal 2”.

DIGITALIZACJA REJESTRU ZABYTKÓW

Instytut zakończył z sukcesem udział w projekcie realizowanym na rzecz Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. ”Digitalizacja rejestru zabytków w zakresie tworzenia bazy danych obiektów przestrzennych wraz z dostosowaniem do struktur danych dotyczących zabytków nieruchomych i archeologicznych”.

HARMONIZACJA DANYCH DLA MINROL

Instytut zakończył z sukcesem projekt realizowany dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą: „Testowanie polskich zbiorów danych przestrzennych na zgodność ze specyfikacjami danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla tematu obiekty rolnicze i akwakultury”.

Semantic Web

Rozwijamy technologie oparte o koncepcję Semantic Web, czyli danych o semantyce zrozumiałej dla ogólnie pojętych systemów informacyjnych.

SDI/INSPIRE

Szukamy i znajdujemy nowe zastosowania danych, usług i klientów usług danych przestrzennych.

GIS

Projektujemy i wdrażamy Systemy Informacji Geograficznej z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć naukowych.