2021-09-30T15:35:25+02:00

Project Description

Produkty

AnonAI

Aplikacja AnonAI to nowoczesna aplikacja webowa o wysokiej skuteczności, służąca do anonimizacji dokumentów, wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji do identyfikowania i odnajdywania określonych informacji oraz ich kontekstu.

Aplikacja posiada predefiniowane konfiguracje dla dokumentów o charakterze prawnym, takich jak akty notarialne i zawiadomienia z ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów urzędowych. Pozwala ona na konfigurację (wybór zestawu pól) i wykonywanie anonimizacji dla pojedynczych plików, jak również w formie masowej (wiele plików na raz). Obsługuje ona dowolne dokumenty PDF (z tekstem lub bez) oraz pliki graficzne. Prócz zanonimizowanych dokumentów możliwy jest eksport do pliku lub zapis do bazy kompletnych danych nt. wykonanego procesu.

Aplikacja wykorzystuje mechanizmy naszych narzędzi eXtracToolbox służących do automatycznego odczytu informacji z zeskanowanych dokumentów.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji AnonAI:

  • automatyczne wykrywanie wybranych elementów np. imion i nazwisk, numerów pesel, numerów dowodów osobistych, numerów ksiąg wieczystych, numerów działek, adresów, dat i wielu innych,
  • wysoka skuteczność dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji,
  • praca na pojedynczych dokumentach lub folderach plików,
  • wygodna konfiguracja – miejsca do anonimizacji oznaczane są ramkami w różnych kolorach,
  • zapis projektów anonimizacji,
  • możliwość dostosowania do dowolnych typów dokumentów.

Oprogramowanie zostało opracowane w ramach projektu “Budowa Bazy Wiedzy o Nieruchomościach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.