2021-09-30T15:36:04+02:00

Project Description

Produkty

GeoRasterAI

GeoRasterAI to oprogramowanie automatyzujące procesy związane z digitalizacją map analogowych (skanowanych) za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.

Oprogramowanie wspomaga digitalizację danych rastrowych, w szczególności wszelkiego rodzaju map. Pozwala ono zautomatyzować procesy standardowo wykonywane manualnie np. kalibrację (nadawanie georeferencji) zeskanowanej mapy lub digitalizację punktów wysokościowych, drzew i innych obiektów oraz  wykonywanie weryfikacji danych. GeoRaster AI na podstawie opisu pozaramkowego, współrzędnych narożników oraz siatki krzyży wykonuje automatyczną kalibrację rastra mapy do wybranego układu współrzędnych, generuje raster wynikowy w wybranym formacie (geotif, ecw, jp2 i in.) oraz raport z wykonanego procesu. Oprogramowanie posiada również mechanizmy do automatycznej detekcji wybranych rodzajów obiektów np. pikiet wysokościowych i ich zapisu do formatów wektorowych.

Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie pojedynczych rastrów lub uruchamianie w trybie wsadowym. Może ono działać jako usługa w połączeniu z dowolnym systemem GIS lub bazą danych; pozwala również na zapis danych wektorowych do dowolnych formatów np. SHP, GeoJSON, XML/GML, DXF, CSV, RDF.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji GeoRasterAI:

  • w 100% automatyczna kalibracja (nadawanie georeferencji) map rastrowych
  • automatyczna detekcja i wektoryzacja wybranych obiektów (np. punktów wysokościowych)
  • automatyczny zapis danych do warstw wektorowych
  • wysoka skuteczność dzięki algorytmom sztucznej inteligencji
  • raporty z wykonanych operacji
  • praca na pojedynczych rastrach lub w trybie wsadowym
  • możliwość łączenia z dowolnymi bazami danych i systemami GIS dzięki elastycznemu API i formie usługowej.

Oprogramowanie zostało opracowane w ramach projektu “Budowa Bazy Wiedzy o Nieruchomościach”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.