2018-08-29T14:43:07+02:00

Project Description

Produkty

Rheticus

Platforma Rheticus? to bazująca na chmurze obliczeniowej platforma usług geoprzestrzennych, której zadaniem jest dostarczanie aktualnych i precyzyjnych informacji na temat powierzchni Ziemi jak i jej zmian. Platforma dostarcza usługi związane z monitorowaniem morfologii powierzchni Ziemi, roślinności, infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego, wód morskich, itp.

Rheticus? dostarcza informacje w postaci kompozycji kartograficznych, dynamicznych wykresów oraz predefiniowanych raportów. Tak zobrazowane informacje pozwalają w natychmiastowy sposób ocenić stan monitorowanych obszarów i obiektów. System umożliwia definiowanie wartości progowych po przekroczeniu, których w sposób automatyczny wyzwalane są alarmy powiadamiające użytkownika o zagrożeniach.

Rheticus? jest platformą dostępną w postaci abonamentu i daje dostęp do wciąż aktualizowanej informacji.

Rheticus? to doskonałe rozwiązanie dla instytucji, których działalność związana jest ze środowiskiem naturalnym takich jak: górnictwo, rozległe zakłady przemysłowe, budowa oraz utrzymanie dróg, kolei, infrastruktury komunalnej, instytucji związanych z ochroną środowiska i leśnictwem, samorządu lokalnego, firm ubezpieczeniowych i wielu innych.

To pierwsza z dostępnych na rynku polskim usług platformy Rheticus?. Dostarcza ona informacje na temat deformacji/przemieszczeń w postaci mapy, wykresów i predefiniowanych raportów. Udostępniana informacja umożliwia natychmiastową ocenę stabilności monitorowanych obszarów.
Usługa oparta jest o analizę satelitarnych zobrazowań radarowych. Zobrazowania są w automatyczny sposób pobierane za pośrednictwem naziemnego segmentu programu Copernicus, a następnie poddawane analizie przy pomocy znajdującego się w chmurze centrum obliczeniowego. Sercem modelu wyznaczania przemieszczeń jest odporny na zakłócenia atmosferyczne i niekorzystne warunki terenowe algorytm SPINUA. Wynikiem obliczeń jest zestaw punktów o znanych wartościach przemieszczenia względem poprzednich obliczeń. System rozpoznaje pojawienie się nowego zestawu danych źródłowych dla danego obszaru i w sposób automatyczny uruchamia procedurę kolejnego obliczenia.

Usługa zaprojektowana jest jako narzędzie samodzielne lub uzupełniające naziemne systemy monitorowania takie jak niwelacja precyzyjna lub obserwacje GPS, itp.

Kluczowe cechy:

 • Monitorowanie z częstotliwością co najmniej 12 obserwacji rocznie,
 • Dokładność pionowa obserwacji ok. 1,5mm/rok,
 • Monitorowanie wielkich obszarów (od kilku km2 do dziesiątek tysięcy km2) w bardzo atrakcyjnej cenie,
 • Dostępność 365 dni w roku 24 godziny na dobę,
 • Możliwość dostępu za pomocą intuicyjnego portalu mapowego oraz w trybie ?Machine to Machine? (możliwość integracji z własnym systemem informatycznym),
 • Dostęp do danych aktualnych jak i historycznych (co najmniej jeden rok wstecz od daty wykupienia abonamentu),
 • Dostęp do usługi na zasadzie rocznego abonamentu.

Typowe zastosowania:

 • Monitorowanie obszarów zagrożonych szkodami górniczymi,
 • Wczesne wykrywanie awarii w podziemnych sieciach przesyłowych i komunalnych,
 • Monitorowanie osuwisk,
 • Monitorowanie istniejącej infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej,
 • Osiadania związane z pracami budowlanymi (drogi, koleje, zapory, tunele, głębokie wykopy),
 • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego,
 • Dochodzenie i mitygacja odszkodowań.

Branże:

 • Górnictwo,
 • Zarządzanie sieciami komunalnymi (ścieki, woda, ciepło),
 • Zarządzanie sieciami komunikacyjnymi (drogi, koleje),
 • Zakłady przemysłowe,
 • Budownictwo drogowe, kolejowe, infrastrukturalne,
 • Lokalna administracja,
 • Ubezpieczenia.

Cennik oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem rheticus@wizipisi.pl.