2018-08-29T14:43:54+02:00

Project Description

Produkty

Semantic Component

Semantic Components to narzędzia pozwalające na wykorzystanie potencjału, który niesie ze sobą wspólne wykorzystanie Semantic Web i grafowych baz danych AllegroGraph w połączeniu z danymi przestrzennymi (GIS). Semantic Components są rozszerzeniem sprawdzonej platformy GIS firmy Hexagon Geospatial ? GeoMedia Professional i są wraz z nią dostarczane.
Z połączenia możliwości oferowanych przez GeoMedia i grafowe bazy danych AllegroGraph oraz autorskiej funkcjonalności opracowanej przez Instytut, powstaje bogaty zestaw narzędzi pozwalający na przetwarzanie, zarządzanie i wizualizację danych przestrzennych i grafowych, oferujących przy tym szereg narzędzi do importu, eksportu, linkowania i przetwarzania danych Linked Data.

Kluczowe funkcjonalności Semantic Components:

  • Pozwala z łatwością tworzyć dane połączone (Linked Data) wprost z danych przestrzennych, tworząc z nich dokumenty RDF,
  • Wspiera obsługę unikalnego identyfikatora URI, który jest standardem pozwalającym na jednoznaczną identyfikację zasobów,
  • Pozwala na import danych z baz AllegroGraph wprost do GeoMedia,
  • Umożliwia wczytanie danych z plików RDF,
  • Wspiera wykonywanie zaawansowanych zapytań SPARQL w postaci przyjaznego interfejsu graficznego,
  • Umożliwia łączne wykorzystanie zapytań SPARQL oraz analiz przestrzennych oferowanych przez narzędzia GIS,
  • Daje możliwość wizualizacji danych przestrzennych zawartych w grafowych bazach danych,
  • Pozwala na zapisanie wyników analiz ponownie do grafowych baz danych lub do plików RDF.