2018-08-29T14:44:05+02:00

Project Description

Produkty

Gruff

Gruff to zaawansowana aplikacja rozwijana przez Franz Inc., umożliwiająca wizualizację grafowych baz danych. Z wykorzystaniem dostępnych narzędzi możliwe jest sprawne zarządzanie zbiorami, tworzenie ich reprezentacje, wyświetlanie tabel danych oraz kreowanie i zarządzanie zapytaniami SPARQL.Tworzona jest jako narzędzie wspomagające obsługę baz AllegroGraph.
Wybierając zbiór danych oraz predykatów możliwe jest zbudowanie reprezentacji grafu wraz z wybranymi relacjami pomiędzy zawartymi w nich trójkami. Funkcjonalność budowania zapytań SPARQL wspomaga analizy, pozwalając na ich konstrukcję w formie diagramów. Gruff ułatwia nawigowanie, analizowanie i przetwarzanie złożonych zbiorów semantycznych danych.

Gruff składa się z kilku modułów, oferujących różne funkcjonalności:

  • Moduł graficzny ? tworzenie reprezentacji kształtu i rozłożenia danych
  • Moduł tabelaryczny ? wyświetlanie danych zebrane w tabele
  • Moduł schematu ? przeglądanie danych zebranych w hierarchiczną strukturę
  • Moduł zapytań ? służący do tworzenia zapytań SPARQL
  • Moduł graficznej budowy zapytań ? pozwalający na budowanie zapytań w formie przeciagnij i upuść.