wdrożenia 2018-08-29T14:42:36+02:00

Project Description

usługi

Wdrożenia

Prowadzone przez Instytut badania w zakresie Sztucznej Inteligencji, Systemów Informacji Przestrzennej/SDI oraz Grafowych baz danych/Linked Data/Semantic Web zawsze związane są z wykonywanie konkretnych wdrożeń. Poniżej znajdą Państwo listę najciekawszych z nich prowadzonych w kraju i za granicą:

 • CREODIAS – usługi discovery dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (Bruksela 2018)
  Instytut wraz z firmami Creotech oraz Cloud Ferro buduje system DIAS ? platformę, szybkiego dostępu do ogromnego zasobu danych z obserwacji Ziemi (dane satelitarne) oraz usług tematycznych Copernicus, pozwalającą na ich łatwe i szybkie wyszukiwanie, przetwarzanie i udostępnianie, dzięki zapewnieniu szerokiego wachlarza usług dla wszystkich sektorów.
 • Opracowanie narzędzi Semantic Web, Warszawa 2018
 • Rozbudowa narzędzi i usług metadanych INSPIRE dla GUGiK (Warszawa 2018)
  Instytut wraz z firmą konsultingową Kon-Dor, w ramach budowy systemu CAPAP wykonuje dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zadanie polegające na rozbudowie edytora oraz walidatora metadanych oraz doprowadzenia do zgodności tychże narzędzi z wymaganiami stawianymi przez dyrektywę INSPIRE, jak również ogólnymi wymaganiami systemu CAPAP.
 • CheckGreen (Frascati 2017)
  Instytut wraz z integratorem IT, firmą NEWIND oraz CBK PAN występującym  jako ośrodek doradczy, prowadzi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej projekt dotyczący wykorzystania zobrazowań satelitarnych programu Copernicus w monitorowaniu praktyk zazielenieniowych określonych przez Wspólną Politykę Rolną.
 • Opracowanie metadanych Semantic Web dla PIG-PIB
 • Opracowanie metadanych Semantic Web dla CODGiK
 • Wdrożenie semantycznej usługi katalogowej na Podlasiu (Białystok 2015/2016)