projekty B+R 2019-04-05T13:42:06+02:00

Project Description

usługi

Projekty B+R

  • Projekt B+R „Budowa bazy o nieruchomościach” realizowany w ramach POIR 2014-2020

Instytut realizuje projekt pn. ?Budowa bazy wiedzy o nieruchomościach? w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu jest opracowanie metod automatycznego pozyskiwania, wzbogacania, przetwarzania, integracji, analizy i akwizycji danych przestrzennych, mających charakter danych otwartych jak i komercyjnych niezbędnych do implementacji Bazy Wiedzy o Nieruchomościach. Baza będzie podstawą do świadczenia szeregu innowacyjnych usług dla biznesu i obywateli. W szczególności usługi sporządzenia kompleksowego raportu o nieruchomości generowanego online, zawierającego m.in.: wartość nieruchomości i jej prognozę w czasie, linki do zewnętrznych zasobów WWW zawierających dodatkowe informację o nieruchomości.

Termin realizacji: 31.01.2019 ? 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 2 288 417,65 PLN

  • Projekt B+R realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013

W latach 2014 – 2016 Instytut we współpracy z Politechniką Warszawską i firmą Integraph Polska Sp. z o.o. uczestniczył w projekcie pn. ?Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web? w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych (na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych) na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu była komercjalizacja badań naukowych w zakresie wykorzystania metod statystyki przestrzennej i eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining) do analizy informacji przestrzennej pod kątem optymalizacji decyzji biznesowych. Instytut odpowiedzialny był za realizację zadań związanych z tworzeniem geoprzestrzennych narzędzi semantycznych, czego wynikiem było powstanie prototypu flagowego produkt Instytutu – oprogramowania Semantic Components.

Termin realizacji: 2014-2016