fotogrametria 2020-01-10T13:58:58+01:00

Project Description

usługi

Fotogrametria

Instytut oferuje pełen zakres wysokiej jakości usług z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej. Wykonujemy następujące usługi:

  • aerotraingulacja zdjęć lotniczych i satelitarnych (VHR),
  • tworzenie numerycznego modelu terenu,
  • digitalizację dwu – i trójwymiarową,
  • klasyfikację danych LiDAR,
  • generowanie ortofotomapy (ze zdjęć lotniczych i satelitarnych),
  • kontrolę danych fotogrametrycznych (aerotraingulacja, dtm, dane wektorowe, LiDAR) oraz modeli 3D budynków (np. CityGML),
  • inne nietypowe opracowania.

Doświadczenie Instytutu w powyższych zakresach potwierdzone jest wykonaniem orotofotomapy dla dla kilkuset gmin na terenie Polski o łącznej powierzchni przekraczającej kilkaset tysięcy km2.