Projekt B+R „Budowa bazy o nieruchomościach” realizowany w ramach POIR 2014-2020

Instytut realizuje projekt pn. ?Budowa bazy wiedzy o nieruchomościach? w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem głównym projektu jest opracowanie metod automatycznego pozyskiwania, wzbogacania, przetwarzania, integracji, analizy i akwizycji danych przestrzennych, mających charakter danych otwartych jak i komercyjnych niezbędnych do implementacji Bazy Wiedzy o Nieruchomościach. Baza będzie podstawą do świadczenia szeregu innowacyjnych usług dla biznesu i obywateli. W szczególności usługi sporządzenia kompleksowego raportu o nieruchomości generowanego online, zawierającego m.in.: wartość nieruchomości i jej prognozę w czasie, linki do zewnętrznych zasobów WWW zawierających dodatkowe informację o nieruchomości.

Termin realizacji: 31.01.2019 ? 31.12.2020
Kwota dofinansowania: 2 288 417,65 PLN

2021-09-20T14:05:11+02:00 05/04/2019|