Projekt B+R „TeleCyfro” realizowany w ramach POIR 2014-2020

Instytut realizuje projekt pn. „TeleCyfro – opracowanie metod wydobywania informacji z nieustrukturyzowanych dokumentów inżynierskich z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w środowisku pracy zdalnej” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ich zadaniem jest automatyzacja procesów przetwarzania dokumentów z postaci analogowej do cyfrowej obniżając przy tym zapotrzebowanie na infrastrukturę sprzętową i zasoby ludzkie. Rezultatem projektu będzie szereg narzędzi redukujących koszty i czas potrzebny do przetworzenia dokumentacji przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności działania. Ekstrakcja informacji z dokumentów tekstowych wraz z ich kontekstem, detekcja oraz wektoryzacja elementów na mapie wraz z odniesieniem przestrzennym, czy OCR pisma odręcznego to tylko pierwsze pozycje na liście zaplanowanych do wdrożenia algorytmów.

Termin realizacji: 01.12.2020 – 30.06.2023
Dofinansowanie projektu z UE: 2 858 109,00 zł

2021-09-20T14:05:30+02:00 17/09/2021|