Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

Instytut, jako podwykonawca firmy Asseco współtworzy Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP).

W wyniku wygrania postępowania publicznego pod tytułem ?Budowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami? prowadzonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii firma Asseco Poland S.A. została głównym wykonawcą prac. Instytut, w roli podwykonawcy, realizuje prace związaną z implementacją elementów systemu opartych o technologie Linked Data, Semantic Web, RDF, Grafowych baz danych oraz w zakresie metadanych. Współpraca pozwoli na wykorzystanie najnowszych osiągnięć z wymienionych dziedzin w systemie który w przyszłości będzie służył administracji publicznej, przedsiębiorcom i zwykłym obywatelom.

2018-08-29T14:39:33+02:00 07/05/2018|