CheckGREEN – dane EO dla zrównoważonego rolnictwa

Instytut liderem konsorcjum w projekcie z zakresu monitorowania praktyk zazielenieniowych, realizowanym na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Uczestnicząc w programie Polish Industry Incentive Scheme, Instytut jako lider konsorcjum zdobył akceptację Europejskiej Agencji Kosmicznej na wykonanie prototypu systemu monitorującego wybrane aspekty praktyki zazielenieniowej (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej). Zespół WIZIPISI opracowuje koncepcję przetwarzania i klasyfikacji wieloczasowych serii zobrazowań satelitarnych (optycznych oraz radarowych) do celów identyfikacji wybranych upraw oraz analiz związanych z praktyką dywersyfikacji upraw na gospodarstwach wielkopowierzchniowych. Za implementację systemu będzie odpowiadał konsorcjant – firma NEWIND S.A., a recenzentem merytorycznym jest CBK – PAN.

2018-08-29T14:39:43+02:00 23/02/2018|