Satelitarne monitorowanie deformacji terenu

Firma Planetek Italia powierzyła Wrocławskiemu Instytutowi Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji rolę dystrybutora usług na platformie Rheticus® na terytorium Polski.

Z przyjemnością informujemy, że firma Planetek Italia oraz Instytut podpisały umowę partnerską. Partnerstwo obejmuję dystrybucję przez Instytut usług dostępnych na platformie Rheticus® firmy Planetek Italia. Platforma Rheticus® służy do monitorowania zmian zachodzących na powierzchni ziemi na podstawie szerokiej gamy zobrazowań satelitarnych. W chwili obecnej i najbliższej przyszłości dostępne będą usługi monitorowania przemieszczeń powierzchni Ziemi, jakości wód morskich, ryzyka pożarowego w lasach, dynamiki rozwoju obszarów miejskich i innych.

Po podpisaniu umowy prezes Instytutu – dr Adam Iwaniak powiedział: ”Wyjątkowość usługi Rheticus® polega na kompleksowym i spójnym podejściu do monitorowania powierzchni ziemi. W odróżnieniu od konkurencji Planetek oferuje szeroką gamę usług dostępnych o każdej porze dnia i nocy, w sposób umożliwiający ich integrację z istniejącymi systemami dziedzinowymi. Jesteśmy zadowoleni, że będziemy mogli zaoferować te usługi klientom w Polsce, którzy świetnie rozumieją jak dostępność i niezawodność są ważne w długoterminowej ocenie prowadzonych projektów”.

Prezes Planetek Italia Giovanni Sylos Labini dodał: “Jesteśmy niezwykle zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z Instytutem. Zrodzona pod parasolem sieci partnerskiej Hexagon Geospatial współpraca otwiera nowe możliwości tworzenia i dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dla naszych klientów. Wierzymy, że Rheticus® będzie teraz pomagał specjalistom i decydentom w Polsce bazując na profesjonalnym wsparciu naszego partnera.”

Rheticuls® to bazująca na chmurze obliczeniowej platforma usług geoprzestrzennych, której celem jest dostarczanie aktualnych i precyzyjnych danych i informacji na temat powierzchni Ziemi jak i jej zmian. Rheticuls® to doskonałe rozwiązanie dla instytucji, których działalność związana jest ze środowiskiem naturalnym takich jak: górnictwo, rozległe zakłady przemysłowe, budowa oraz utrzymanie dróg, kolei, infrastruktury komunalnej, instytucji związanych z ochroną środowiska i leśnictwem, samorządu lokalnego, firm ubezpieczeniowych i wielu innych.

O Planetek Italia s.r.l.
Planetek Italia s.r.l. jest założonym w 1994 r. przedsiębiorstwem świadczącym szeroki wachlarz usług z zakresu geoinformacji, a w tym w szczególności związanych z dostarczaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych. Planetek jest twórcą i operatorem platformy Rheticus® służącej do udostępniania zaawansowanych usług opartych o dane satelitarne.

O Instytucie
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. to Wrocławska firma technologiczna zajmująca się inżynierią wiedzy, eksploracją danych i inteligentnymi rozwiązaniami GIS, dostarczające usługi i produkty opierające się o najnowsze osiągnięcia nauki.

2019-03-07T15:54:23+00:00 25/10/2017|