Satelitarne monitorowanie deformacji terenu

Firma Planetek Italia powierzyła Wrocławskiemu Instytutowi Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji rolę dystrybutora usług na platformie Rheticus? na terytorium Polski.

Z przyjemnością informujemy, że firma Planetek Italia oraz Instytut podpisały umowę partnerską. Partnerstwo obejmuję dystrybucję przez Instytut usług dostępnych na platformie Rheticus? firmy Planetek Italia. Platforma Rheticus? służy do monitorowania zmian zachodzących na powierzchni ziemi na podstawie szerokiej gamy zobrazowań satelitarnych. W chwili obecnej i najbliższej przyszłości dostępne będą usługi monitorowania przemieszczeń powierzchni Ziemi, jakości wód morskich, ryzyka pożarowego w lasach, dynamiki rozwoju obszarów miejskich i innych.

Po podpisaniu umowy prezes Instytutu ? dr Adam Iwaniak powiedział: ?Wyjątkowość usługi Rheticus? polega na kompleksowym i spójnym podejściu do monitorowania powierzchni ziemi. W odróżnieniu od konkurencji Planetek oferuje szeroką gamę usług dostępnych o każdej porze dnia i nocy, w sposób umożliwiający ich integrację z istniejącymi systemami dziedzinowymi. Jesteśmy zadowoleni, że będziemy mogli zaoferować te usługi klientom w Polsce, którzy świetnie rozumieją jak dostępność i niezawodność są ważne w długoterminowej ocenie prowadzonych projektów?.

Prezes Planetek Italia Giovanni Sylos Labini dodał: ?Jesteśmy niezwykle zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z Instytutem. Zrodzona pod parasolem sieci partnerskiej Hexagon Geospatial współpraca otwiera nowe możliwości tworzenia i dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dla naszych klientów. Wierzymy, że Rheticus? będzie teraz pomagał specjalistom i decydentom w Polsce bazując na profesjonalnym wsparciu naszego partnera.?

Rheticuls? to bazująca na chmurze obliczeniowej platforma usług geoprzestrzennych, której celem jest dostarczanie aktualnych i precyzyjnych danych i informacji na temat powierzchni Ziemi jak i jej zmian. Rheticuls? to doskonałe rozwiązanie dla instytucji, których działalność związana jest ze środowiskiem naturalnym takich jak: górnictwo, rozległe zakłady przemysłowe, budowa oraz utrzymanie dróg, kolei, infrastruktury komunalnej, instytucji związanych z ochroną środowiska i leśnictwem, samorządu lokalnego, firm ubezpieczeniowych i wielu innych.

O Planetek Italia s.r.l.
Planetek Italia s.r.l. jest założonym w 1994 r. przedsiębiorstwem świadczącym szeroki wachlarz usług z zakresu geoinformacji, a w tym w szczególności związanych z dostarczaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych. Planetek jest twórcą i operatorem platformy Rheticus? służącej do udostępniania zaawansowanych usług opartych o dane satelitarne.

O Instytucie
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. to Wrocławska firma technologiczna zajmująca się inżynierią wiedzy, eksploracją danych i inteligentnymi rozwiązaniami GIS, dostarczające usługi i produkty opierające się o najnowsze osiągnięcia nauki.

2019-03-07T15:54:23+01:00 25/10/2017|