Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o.
ul. C.K. Norwida 9/2
50-374 Wrocław

NIP: 5272676122
biuro@wizipisi.pl

tel.: +48 71 729 78 19
fax: +48 71 707 14 60

Biuro Warszawa
ul. Samochodowa 2/33
02-652 Warszawa
tel.:+48 22 254 47 18

Biuro Gdańsk
ul. Karpacka 2a/66
80-336 Gdańsk
tel.:+48 517 182 133