Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji został dystrybutorem rodziny produktów TopBraid firmy TopQuadrant.

Wrocław, Polska –6 września 2016 – Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI) ma przyjemność zawiadomić, iż został dystrybutorem oprogramowania firmy TopQuadrant – wiodącego dostawcy rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą instytucjonalną (Enterprise Information Management). Na mocy podpisanej umowy WIZIPISI będzie sprzedawała rodzinę produktów TopBraid ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego.

Po podpisaniu umowy prezes TopQuadrant – Irene Polikoff powiedziała: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpraca z WIZIPISI pozwoli nam zaprezentować nasze produkty na rynku polskim. Biorąc pod uwagę osiągnięcia Instytutu jesteśmy pewni że nasze partnerstwo będzie bardzo owocne.”

Prezes WIZPISI – dr Adam Iwaniak dodał: “To wielki zaszczyt dla nas, że pionier i lider rynku rozwiązań opartych o ideę semantic-web zdecydował się na partnerstwo z Instytutem. Wierzymy że nasze doświadczenie w łączeniu technologii geoinformatycznych i semantycznych pozwoli nam wnieść nowe wartości do ekosystemu rozwiązań TopQuadrant.”

Rodzina produktów TopBraid wykorzystuje technologie semantyczne do łączenia odrębnych zasobów danych, treści i usług. TopBraid wspomaga użytkowników działających w odrębnych częściach organizacji w opracowaniu wspólnych słowników, taksonomii, tezaurusów oraz ontologii wspomagających wyszukiwanie wiedzy, poprawiających przejrzystość terminologii, uspójniających wykorzystywane pojęcia oraz możliwość ponownego wykorzystania informacji.

TopBraid jest przeznaczona dla organizacji posiadających i zarządzających olbrzymimi strukturalnymi i niestrukturalnymi zasobami wiedzy, począwszy od sektora finansowego, wydobywczego, farmaceutycznego do administracji publicznej i nauki.

O TopQuadrant
Jako lider rozwiązań zakresu zarządzania wiedzą instytucjonalną (Enterprise Information Management) TopQuadrant wspomaga organizacje w zarządzaniu jakością informacji (data governance). Dostarczane rozwiązania umożliwiają intuicyjne łączenie informacji niezależnie od jej struktury, pochodzenia i lokalizacji. Rozwiązania TopQuadrant wykorzystywane są przez sektor finansowy, farmaceutyczny, energetyczny, cyfrowe media i wiele innych. Więcej na www.topquadrant.com

O WIZIPISI
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. to Wrocławska firma technologiczna zajmująca się inżynierią wiedzy, eksploracją danych i inteligentnymi rozwiązaniami GIS, dostarczające usługi i produkty opierające się o najnowsze osiągnięcia nauki.

Firma Planetek Italia powierzyła Wrocławskiemu Instytutowi Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji rolę wyłącznego dystrybutora usług na platformie Rheticus® na terytorium Polski.

Z przyjemnością informujemy, że firma Planetek Italia oraz Instytut podpisały umowę partnerską. Partnerstwo obejmuję dystrybucję przez Instytut usług dostępnych na platformie Rheticus® firmy Planetek Italia. Umowa daje Instytutowi pełną wyłączność na terenie Polski. Platforma Rheticus® służy do monitorowania zmian zachodzących na powierzchni ziemi na podstawie szerokiej gamy zobrazowań satelitarnych. W chwili obecnej i najbliższej przyszłości dostępne będą usługi monitorowania przemieszczeń powierzchni Ziemi, jakości wód morskich, ryzyka pożarowego w lasach, dynamiki rozwoju obszarów miejskich i innych.

Po podpisaniu umowy prezes Instytutu – dr Adam Iwaniak powiedział: ”Wyjątkowość usługi Rheticus® polega na kompleksowym i spójnym podejściu do monitorowania powierzchni ziemi. W odróżnieniu od konkurencji Planetek oferuje szeroką gamę usług dostępnych o każdej porze dnia i nocy, w sposób umożliwiający ich integrację z istniejącymi systemami dziedzinowymi. Jesteśmy zadowoleni, że będziemy mogli zaoferować te usługi klientom w Polsce, którzy świetnie rozumieją jak dostępność i niezawodność są ważne w długoterminowej ocenie prowadzonych projektów”.

Prezes Planetek Italia Giovanni Sylos Labini dodał: “Jesteśmy niezwykle zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z Instytutem. Zrodzona pod parasolem sieci partnerskiej Hexagon Geospatial współpraca otwiera nowe możliwości tworzenia i dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań dla naszych klientów. Wierzymy, że Rheticus® będzie teraz pomagał specjalistom i decydentom w Polsce bazując na profesjonalnym wsparciu naszego partnera.”

Rheticuls® to bazująca na chmurze obliczeniowej platforma usług geoprzestrzennych, której celem jest dostarczanie aktualnych i precyzyjnych danych i informacji na temat powierzchni Ziemi jak i jej zmian. Rheticuls® to doskonałe rozwiązanie dla instytucji, których działalność związana jest ze środowiskiem naturalnym takich jak: górnictwo, rozległe zakłady przemysłowe, budowa oraz utrzymanie dróg, kolei, infrastruktury komunalnej, instytucji związanych z ochroną środowiska i leśnictwem, samorządu lokalnego, firm ubezpieczeniowych i wielu innych.

O Planetek Italia s.r.l.
Planetek Italia s.r.l. jest założonym w 1994 r. przedsiębiorstwem świadczącym szeroki wachlarz usług z zakresu geoinformacji, a w tym w szczególności związanych z dostarczaniem, analizą i przetwarzaniem danych satelitarnych. Planetek jest twórcą i operatorem platformy Rheticus® służącej do udostępniania zaawansowanych usług opartych o dane satelitarne.

O Instytucie
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. to Wrocławska firma technologiczna zajmująca się inżynierią wiedzy, eksploracją danych i inteligentnymi rozwiązaniami GIS, dostarczające usługi i produkty opierające się o najnowsze osiągnięcia nauki

Hexagon Geospatial i Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZPISI) podpisały umowę partnerską dotyczącą rozwiązań z zakresu Linked Data i grafowych baz danych

Informujemy, iż WIZIPISI zostało partnerem Hexagon Geospatial – światowego lidera oprogramowania geoprzestrzennego oraz producenta programu – GeoMedia wiodącej platformy GIS. Podpisana umowa umożliwia WIZPISI sprzedaż swojego flagowego produktu – Semantic Components wraz z platformą GeoMedia na całym świecie. Oprogramowanie Semantic Components to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające łączenie danych przestrzennych z zasobami Internetu, wprowadzające do GIS możliwości wnioskowania, ontologie i analizy grafowe – pojęcia znane ze świata Semantic Web.

„WIZPISI jest znane ze swoich pionierskich rozwiązań, umożliwiających integrację zasobów internetowych czytelnych maszynowo (RDF) w środowisku komercyjnych platform GIS. Jesteśmy pewni, że nasze partnerstwo przyczyni się do dostarczania wspólnych rozwiązań, które zmienią sposób interpretacji, analizy i wizualizacji informacji.” powiedział Mladen Stojic prezes Hexagon Geospatial po podpisaniu umowy.

Prezes WIZPISI – dr Adam Iwaniak dodał “Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki w łączeniu świata rozwiązań geoprzestrzennych i Linked Data zostały docenione przez organizację, o światowej renomie. Potwierdza to dodatkowo, iż połączenie tych technologii otwiera całkiem nowe wyjątkowe możliwości dla rynku usług i danych geoprzestrzennych. ”

Semantic Components to zestaw narzędzi, zaprojektowany jako pomost pomiędzy rozwiązaniami GIS oraz światem Semantic Web/Linked Data/grafowych baz danych. Umożliwia import/eksport, integrację, wzbogacanie, analizę i powiązanie danych przestrzennych i grafowych reprezentowanych w modelu RDF. Semantic Components działa jako rozszerzenie platformy GeoMedia firmy Hexagon Geospatial.

Semantic Components jest przeznaczony dla firm zajmujących się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, organizacji odpowiedzialnych za tworzenie i publikację Linked Data, jak również dla Instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych zajmujących się geoinformacją i Semantic Web.

O Hexagon Geospatial
Hexagon Geospatial pomaga zrozumieć szybko zmieniający się świat. Hexagon Geospatial dostarcza oprogramowanie do klientów z wielu branż w sposób bezpośredni, poprzez partnerów i inne firmy należące do koncernu Hexagon.

O WIZIPISI
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. to Wrocławska firma technologiczna zajmująca się inżynierią wiedzy, eksploracją danych i inteligentnymi rozwiązaniami GIS, dostarczające usługi i produkty opierające się o najnowsze osiągnięcia nauki.

Franz Inc. powierzył Wrocławskiemu Instytutowi Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. (WIZIPISI) rolę wyłącznego dystrybutora oprogramowania AllegroGraph na teren Polski

Z przyjemnością informujemy, że na mocy podpisanej z Franz Inc. umowy WIZIPISI zostało wyłącznym dystrybutorem rodziny oprogramowania AllegroGraph w Polsce. Franz Inc. to światowy lider technologii semantycznych grafowych baz danych. AllegroGraph to wiodąca grafowa baza danych RDF zgodna ze standardami W3C szeroko wykorzystywana tak przez start-up’y jak i firmy z listy Fortune 100. AllegroGraph stanowi element ekosystemu Big Data poprzez możliwość integracji z platformą Apache Hadoop oraz Amazon EC2.

Prezes WIZIPISI dr Adam Iwaniak powiedział: “Partnerstwo z firmą Franz Inc. to punkt zwrotny w historii naszej firmy. Technologia semantycznych grafowych baz danych skupia coraz większą uwagę rynku, ze względu na prawdziwe tsunami danych zalewających tak Internet jak i sieci korporacyjne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy mogli dostarczać na polski rynek właśnie AllegroGraph. To nowatorska i wielokrotnie nagradzana technologia pomoże naszym klientom skutecznie zarządzać coraz większymi, coraz bardziej złożonymi i nieustannie zmieniającymi się zasobami danych. Ponadto pragnę przypomnieć, że właśnie w oparciu o AllegroGraph nasza firma opracowała liczne metody wykorzystania grafów RDF w rozwiązywaniu problemów na naszym macierzystym rynku tj. w geoinformatyce.”

„Cieszymy się z możliwości współpracy z dr Iwaniakiem i zespołem WIZIPISI. Chcemy razem pokazać możliwości jakie daje AllegroGraph w zakresie wspomagania podejmowania decyzji.” powiedział dr Jans Aasman, prezes Franz Inc. „Mamy nadzieję, iż polskie firmy i instytucje docenią unikalne możliwości wnioskowania nowej wiedzy, łączenia bardzo złożonych zbiorów danych i wykonywania analiz biznesowych, co w konsekwencji pozwoli im zwiększyć swoją konkurencyjność lub poprawić jakość świadczonych usług.”

AllegroGraph to baza danych, która umożliwia wykonywanie wyrafinowanych analiz i predykcji na bazie złożonych, rozproszonych zasobów danych. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań AllegroGraph łączy wykorzystanie ontologii, grafów i danych przestrzennych umożliwiając przetwarzanie kontekstowe jak również wnioskowanie opartej na logice opisowej. AllegroGraph umożliwia natychmiastowe wykonywanie zapytań rozproszonych o niespotykanej złożoności.

AllegroGraph znajduje zastosowanie w obronności, sektorze bankowym I ubezpieczeniowym, farmaceutyce i opiece zdrowotnej, publikacji Linked Data jak również w organizacjach posiadających duże, złożone i szybkozmienne zasoby wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych, tak wykorzystaniem bazy AllegroGraph jak i tworzeniem aplikacji w oparciu o nią do odwiedzenia naszej strony (www.wizipisi.pl) jak i bezpośredniego kontaktu (allegrograph@wizipisi.pl).

O Franz Inc.
Franz Inc. to to wiodący producent technologii semantycznych w tym AllegroGraph – wysokowydajnej, skalowalnej, bazy grafowej. Franz Inc. tworzy rozwiązania umożliwiające szybkie i efektywne tworzenie elastycznego, skalowalnego oprogramowania opartego o technologie semantyczne. Franz Inc. ma siedzibę w Oakland, Kalifornia, USA.

O WIZIPISI
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. to Wrocławska firma technologiczna zajmująca się inżynierią wiedzy, eksploracją danych i inteligentnymi rozwiązaniami GIS, dostarczające usługi i produkty opierające się o najnowsze osiągnięcia nauki.

Nasza firma, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, realizuje szkolenia i warsztaty w zakresie tematyki dotyczącej wdrażania dyrektywy INSPIRE skierowane do pracowników instytucji resortu środowiska, w ramach zadania „Wsparcie procesu udostępniania informacji o środowisku w resorcie środowiska, poprzez organizację warsztatów z zakresu udostępniania informacji o środowisku oraz rozwój procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE”. Szkolenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników resortu środowiska, które umożliwi właściwe wdrożenie dyrektywy 2007/2/WE (INSPIRE), nakładającej na Polskę obowiązek gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych, zgodnie z ustanowionymi standardami – w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organem wiodącym są jednostki resortu środowiska.

W ramach zamówienia zostaną przeprowadzone szkolenia:

 1. Uwzględnianie zapisów dotyczących INSPIRE w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.
 2. Wykorzystanie języka UML w INSPIRE.
 3. Wykorzystanie języka XML w INSPIRE.
 4. Wykorzystanie języka GML w INSPIRE.

 • Chwila relaksu po zmontowaniu stoiska / Short rest after stand build up
 • Nasze stoisko i sąsiedzi / Our stand and its neighborhood
 • Widok z góry, tuż po otwarciu / View from above, moments after opening
 • Widok całej hali targowej / Fair venue overview
 • Przedstawiciel Ordnance Survey na naszym stoisku / Ordnance Survey official visiting our stand
 • Zainteresowanie gości przekracza oczekiwania / Great conversations with our guests
 • Zainteresowanie gości przekracza oczekiwania / Great conversations with our guests
 • Imponujące stoisko Leica’i / Impressive Leica’s stand
 • Stoisko Leica’i widziane z londyńskiej budki telefonicznej / Leica’s stand – view from London’s telephone booth
 • Strefa relaksu i stoisko Topcon’a / Relaxation area and Topcon’s stand
 • Wykład dr Iwaniaka na sali plenarnej / dr Iwaniak presentation on main auditorium
 • Warsztaty dr Kaczmarek / Dr Kaczmarek workshop
 • Pożegnanie – chwila przed demontażem stoiska / Farewell – minutes before stand dismantling

Instytut zaprasza na największe targi geoinformatyczne Wielkiej Brytanii – GEO Business 2015, gdzie przedstawi ofertę swoich produktów i usług. Targi odbędą się w dniach 27-28 maja w Londynie i zgromadzą ponad 200 wystawców z 20 krajów, wśród nich czołowych globalnych producentów sprzętu i oprogramowania geoinformatycznego.

Instytut jest pierwszą i jedyną polską instytucją, która weźmie udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Uczestnictwo w targach jest kolejnym krokiem, po nawiązaniu partnerstwa z firmą Franz Inc., w kierunku ugruntowania pozycji Instytutu w międzynarodowej społeczności zajmującej się problematyką Business Intelligence i Semantic Web w zastosowaniach związanych z informacją przestrzenną.

Targom towarzyszyć będzie konferencja naukowa, na której prezes Instytutu – Adam Iwaniak wygłosi referat pt.: „GeoMedia semantic toolkit for linked geospatial data”. Dodatkowo Instytut będzie gospodarzem sesji warsztatowej: „Semantic web based solutions for making geospatial information exploitation efficient in the world of increasingly diverse and unstructured data”

Wszystkich zainteresowanych technologiami z zakresu Business Intelligence oraz Semantic Web w zastosowaniach związanych z informacją przestrzenną zapraszamy na referat, warsztaty i stoisko E4 w auli głównej.

Szczegółowy program wydarzenia oraz inne informacje organizacyjne na temat targów można znaleźć na stronie: www.geobusinessshow.com